Zobrazit menu

ZAKÁZKOVÝ VÝVOJ A KONSTRUKCE

Společnost AQP zajišťuje návrh, vývoj a konstrukci, včetně odzkoušení, testování a diagnostiku vyrobeného zařízení na naší hydraulické zkušebně. Celý vývojově-výrobní proces je ceritifkován podle QMS normy ISO 9001:2015 LRQA (Lloyd's register quality assurance).

 

TYPICKÝ PRŮBĚH VÝVOJE:

  1. Návrh technického řešení (u starších zařízení předchází podrobná diagnostika)

  2. Projednání ideálního, uživatelsky přívětivého a komfortního řešení

  3. Vývoj + Konstrukce + Optimalizace

  4. Výrobu s případnou kooperací se subdodavateli

  5. Montáž zařízení

  6. Zkoušení, testování a měření

  7. Uvedení do provozu

  8. Proškolení údržby a uživatelů zařízení

  9. Průběžná péče

 

ANALÝZA A OPTIMALIZACE PROJEKTU PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY

V závislosti na složitosti řešení (zejména při vývoji prototypů a jednoúčelových strojů) poskytujeme v průběhu 3D modelovací fáze a fáze vytváření sestav analýzu a optimalizaci předchozích návrhů a původních projektů s účelem předcházet vadám v návrhu ještě před zahájením výroby. 

Díky mnohaletým zkušenostem našich konstruktérů a KNOW-HOW v oblasti technologie výroby a chování materiálu při obrábění, je právě tato analýza, optimalizace a poradenství ve fázi před zahájením výroby pro naše zákazníky (zejména z řad projekčních firem) klíčovou konkurenční výhodou. Před zahájením výroby jsme v naprosté většině případů schopni odhalit náročnost výroby a montáže jednotlivých částí, zda bude konečný výrobek fungovat, jaké části soustrojí budou nejvíce namáhány a kde lze tudíž očekávat vyšší opotřebení dílů. Současně upozorníme i na uživatelské nevýhody, nám v této fázi již zcela zjevné.

Po důsledném promyšlení předkládáme konstrukční návrhy, které v mnohém zjednodušují a zejména zlevňují výrobu a montáž jednotlivých dílů zařízení. Dále přetváříme konstrukci do podoby, aby bylo prototypové zařízení primárně funkční a dále aby nejvíce namáhanými součástkami byly pokud možno ty nejlevnější, které navíc bude schopen jednoduše měnit personál údržby (tzn. konečný uživatel). Samozřejmostí je pak neustálá snaha upravit zařízení ke komfortnímu užívání ze strany koncového zákazníka, tedy krom maximálního zjednodušení samotné aplikace stroje i ulehčení z pohledu omyvatelnosti, skladování apod.

 

 

FLEXIBILITA VÝVOJOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH POSTUPŮ

 

Naši konstruktéři jsou schopni při tvorbě nových dílů, součástek, nástrojů či celých strojů a zařízení flexibilně upravit jednotlivé konstrukční postupy dle potřeb zákazníka. Běžnou praxí jsou pro nás proto konstrukce na základě nejrůznějších vzorů, výkresů, sestav nebo 3D modelů a tyto procesy pružně měnit. Konstruktéři obvykle začínají vytvořením sestav s průběžnou tvorbou 3D modelů. Následně po dokončení kompletní konstrukce jsou z modelů vyexportovány výkresy a sestavy pro účely výroby a kontroly kvality.

 

CAD/CAM software: SOLID EDGE 

Pro účely vývoje a konstrukce využíváme program společnosti Siemens: Solid Edge zahrnující moduly:

3D modelování + sestavy + výkresy + plechování + FEM + trubkování + konstrukce rámů + kabeláže

  

 

Kontakt pro více informací:


Ing. Pavel Stratil

tel.: +420 581 604 912

mob.:  +420 606 718 060

e-mail: aqp@aqpumpy.cz

e-mail: stratil@aqpumpy.cz

Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud nezměníte nastavení vašeho prohlížeče nebo kliknete na Povolit vše, chápeme to jako souhlas s jejich ukládáním a užíváním.

Nezbytné cookies jsou nezbytné k správnému fungování stránky a mohou být změněny pouze v rámci nastavení vašeho prohlížeče. Další informace

Statistické cookies nám pomáhají vylepšit naše webové stránky na základě ukládání cookies prvních a třetích stran na vaše zařízení. Tyto cookies neumožňují identifikaci subjektů údajů jsou tedy anonymní. Shromažďování a zpracovávání provádíme pro statistické účely, kdy výsledkem zpracování nejsou osobní údaje, ale souhrnné údaje splňující vhodné záruky pro statistické účely dle nařízení EP a Rady 2016/679. Tyto cookies mohou být změněny v rámci nastavení vašeho prohlížeče. Další informace

Marketingové cookies jsou na webových stránkách umístěny našimi reklamními partnery. Tyto cookies mohou být použity k vytvoření profilu vašich zájmů a díky tomu vám ukazovat relevantní reklamy na jiných webových stránkách. Pracují na základě unikátnosti vašeho prohlížeče a zařízení. Pokud nepovolíte tyto cookies, nezobrazí se vám naše akční nabídky a reklamy na různých stránkách.